18 Septembra, 2012

50. godišnja konferencija Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP)

U vremenskom periodu od 07.-15.09.2012. godine po zaprimljenom pozivu od strane IAWP, članica Udruženja „Mreža žena MUP RS“ i predsjedavajuća Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON), Sanja Sumonja prisustvovala je 50. godišnjoj konferenciji Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP) koja je održana u gradu St. John`s, Newfoundland and Labrador, Kanada. Konferenciji je prisustvovalo oko 700 policijskih službenica iz 54 zemlje svijeta.

Dana 09.09.2012. godine održana je parada nacija na kojoj je ista ispod zastave Republike Srpske u svečanoj uniformi učestvovala kao predstavnica MUP-a Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine.

Na ovoj konferenciji predstavnica MUP RS i Mreže žena MUP RS učestvovala je kao izlagač na panel diskusiji, odnosno za učesnike konferencije je održala prezentaciju na temu različitosti i uključivanja većeg žena te značaja i uloge žena u policijskim službama širom svijeta. Tokom prezentacije prisutnima je izložila Smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu koje su razvijene u okviru WPON.

Više infomacija na http://www.seesac.org/News_1/WPON-Executive-Committee-Chair-presents-the-Guidelines-for-Gender-Sensitive-Policing-Practice-at-International-Association-of-Women-Police-Annual-Conference-in-Newfoundland-Canada/