децембар 2, 2014

5. годишњи састанак WPON

Чланице Мреже жена МУП РС учествовале су на петом годишњем састанку мреже женских полицијских службеника у југоисточној Еуропи (WPON) који је одржан је 3. и 4. децембра 2014. године у Тирани, Албанија гђе је окупио представнике осам (8) полицијских служби из југоисточне Еуропе (SEE).

Циљ састанка био је омогућити размјену информација и размјену искустава на промовисању равноправности полова у полицији те омогућити размјену искустава о активностима и резултатима остварених током године. Поред тога, састанак је омогућио умрежавање и размјену знања међу високо позиционираним женама полицијским службеницима у региону.

Чланови WPON-а такођер су разматрали о нацрт анализе података прикупљених 2014. године о заступљености жена у полицијским службама у Југоисточној Еуропи. Ови подаци се фокусирају на жене у полицијској обуци, образовању и различитим положајима у полицијским службама и прикупљају их чланови WПОН-а. Анализа података бит ће довршена почетком 2015. године.

Учесници састанка су размијенили планове о будућим активностима с циљем даљег јачања родне перспективе у полицијским службама у Југоисточној Еуропи. Изабран је нови Извршни одбор WPON-а за 2015. годину, а представница Мреже жена МУП РС изабрана је за замјеницу предсједнице WPON-а.

Више информација на http://www.seesac.org/News_1/5th-Annual-Meeting-of-the-Women-Police-Officers-Network-in-South-East-Europe-WPON-took-place-in-Tirana/