5 Decembra, 2013

4. godišnji sastanak WPON

U vremenskom period od održan od 3 – 5. decembra 2013. u Beogradu, Srbija, održan je 4. godišnji sastanak Mreže žena policajaca JI Evrope koji je imao sljedeće ciljeve:

  1. da se omogući razmjena informacija među članicama WPON-a o aktivnostima koje su
   sprovodile policijske službe i asocijacije policijskih službenica u toku 2013;
  2. da se uradi evaluacija tri godine rada WPON i da se procjene njeni uticaji;
  3. da se porazgovara o budućim aktivnostima WPON mreže;
  4. da se izabere Izvršni odbor WPON-a za 2014.

Četvrtom godišnjem sastanku WPON-a prisustvovalo je 15 članica Saveta WPON-a iz ministarstava unutrašnjih poslova/policijskih službi: Albanije, BiH Federacije, BiH-Republike Srpske (RS), Bugarske, Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Moldavije, Crne Gore i Srbije.

Članice WPON-a prikazale su najvažnije aktivnosti koje su se odvijale u policijskim službama ili
lokalnoj asocijaciji žena u policiji, u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u policijskoj praksi. Ciljnovog dijela sastanka bio je da se omogući razmjena informacija i stečenog znanja kao i da se uči na iskustvu drugih.