децембар 5, 2013

4. годишњи састанак WPON

У временском период од одржан од 3 – 5. децембра 2013. у Београду, Србија, одржан је 4. годишњи састанак Мреже жена полицајаца ЈИ Европе који је имао сљедеће циљеве:

    1. да се омогући размјена информација међу чланицама WPON-а о активностима које суспроводиле полицијске службе и асоцијације полицијских службеница у току 2013;
    2. да се уради евалуација три године рада WPON и да се проћене њени утицаји;
    3. да се поразговара о будућим активностима WPON мреже
    4. да се изабере Извршни одбор WPON-а за 2014.

Четвртом годишњем састанку WPON-а присуствовало је 15 чланица Савета WПОН-а из министарстава унутрашњих послова/полицијских служби: Албаније, БиХ Федерације, БиХ-Републике Српске (РС), Бугарске, Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Молдавије, Црне Горе и Србије.

Чланице WПОН-а приказале су најважније активности које су се одвијале у полицијским службама или локалној асоцијацији жена у полицији, у циљу унапређења родне равноправности у полицијској пракси. Циљновог дијела састанка био је да се омогући размјена информација и стеченог знања као и да се учи на искуству других.