април 12, 2012

Форум о родној равноправности

Дана 10.04.2012.године одржан Форум о родној равноправности и безбједности у Сарајеву, у организацији НАТО Штаба Сарајево, Агенције за равноправност полова БиХ и UN WOMEN.

Циљ Форума је размјена информација између владиног и невладиног сектора о питањима родне равноправности. Форуму о родној равноправности присуствовале су представнице Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WPON“.