децембар 10, 2021

Скупштина Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“

Дана 10.12.2021. године у хотелу Босна у Бањалуци, уз финансијску подршку Мисије ОЕБС у БиХ одржана је годишња Скупштина Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“. На Скупштини су презентовани наративни и финансијски извјештаји Удружења који су једногласно усвојени, а чланицама Скупштине предочени су и ревизорски извјештаји са позитивним мишљењем ревизора.

 На Скуоштини је констатовано је да је Удуржење постигло веома добре резултате у раду, те да је постигнут циљ да је више чланица Мреже активно укључено у активности Мреже у односу на претходни период. Дискутована су питања и приједлози за развој организационих капацитета те промоција активности Удружења.

 На Скупштини су изабрани органи руковођења, Предсједница Скупштине Удружења, Управни и Надзорни одбор, те чланице Одбора за промоцију и информисање, Одбора за родна питања и улогу жена у МУП РС те Одбора за спорт и културу у складу са исказаним интересовањем чланица Удружења за наведене органе.