децембар 10, 2017

Семинар Траг фондације, Београд

У временском периоду од 08-09.12.2017. године у Бањој Луци, од стране Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ уз подршку Траг фондације из Београда, за чланице Удружења одржан је дводневни семинар. Циљ семинара био је самопроцјена капацитета Удружења, утврђивање приоритетних тема за изградњу капацитета у будућности те подршка даљем организационом развоју Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“.