децембар 8, 2017

Састанак Gender центра Владе РС, Бања Лука

Дана 07.12.2017. године, у оквиру обиљежавања 16 дана активизма борбе против насиља над женама, представница Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WPON“ учествовала је на састанку са женским невладиним организацијама које се баве питањима насиља над женама, а који је организован од стране Гендер центра Владе РС уз подршку Мисије ОЕБС у БиХ. Циљ састанка био је размјена искустава и пракси у области примјене Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и у породици, која се у Републици Српској примјењује директно уз координацијску улогу Гендер центра Владе Републике Српске.

На састанку су предложени и модалитети унапређења сарадње у наредном периоду између женских невладиних организација и Гендер центра Републике Српске, а све у циљу јачања што бољег институционалног одговора на насиље над женама и у породици и стварања друштва нулте толеранције према родно заснованом насиљу.

Више инфомација на:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/Odr%C5%BEan-sastanak-sa-%C5%BEenskim-nevladinim-organizacijama-16-dana-aktivizma.aspx