април 2, 2016

Радионица „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“, Београд

У временском периоду од 07.-08.04.2016. године, представница Мреже жена МУП РС – РС WПОН учествовала је на радионици под називом „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“ на којој је одржла излагање о Мрежи жена МУП РС – РС WPON. Радионица је одржана у Београду у организацији МУП-а Републике Србије и Полиције Шведске у Србији. Радионица је одржана за чланове Тима за имплементацију пројекта „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“ који чине представици МУП-а Републике Србије.

Поред чланова имплементационог тима радионици је присуствовао помоћник директора за стратешко планирање, људске ресурсе, стручно усавршавање и остале послове полиције МУП-а Републике Србије.10

Представница МУП РС је на конференцији одржала презентацију о активностима Мреже жена МУП РС – РС WPON и пројектима који су реализовани од стране Мреже жена МУП РС од њеног оснивања до данас а уз подршку домаћих и међународних организација.

На радионици су учествовале и представнице Мреже жена полицајаца у БиХ те МУП-а Републике Хрватске које су такође одржале презентације и излагање о искуствима МУП-а Федерације БиХ те МУП-а Републике Хрватске.

Циљ одржаних презентација је подршка успостављању Асоцијације/Мреже жена полицајаца Републике Србије, како би се чуо глас запослених жена у МУП и имао утицаја на доношење одлука које се тичу пословних процеса у МУП  и послова полиције уопште.

Више информација на: http://moismeu.rs/index.php/projekti/spap-ii/37-srpski/projekti/spap-ii/217-rodna-agenda