април 21, 2017

Радионица Сремски Карловци

У временском периоду од 17.04.2017. до 20.04.2017. године представница Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ учествовала је као излагач на радионици посвећеној формирању Иницијативног одбора за успостављање Мреже жена у МУП Републике Србије која је организована од стране МУП-а Србије и Шведске полиције у Србији. На радионици је пођелила искустава на развијању Мреже жена МУП РС – РС ЊПОН за 20 представника МУП-а Републике Србије, који ће бити носиоци будућих активности на формирању Асоцијације/Мреже.

Више информација на: http://moismeu.rs/index.php/vesti/vesti-spap-ii/229-radionica-posvecena-formiranju-inicijativnog-odbora-za-uspostavljanje-mreze-zena-u-mup-republike-srbije