Пројекти

ЕДУКАЦИЈА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У ОБЛАСТИ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА

О ПРОЈЕКТУ Пројекат „Едукација полицијских службеника у области родно заснованог насиља путем друштвених мрежа“ реализован је у временском периоду од 31.12.2019. године до 31.07.2020. године. Прије почетка едукација конципирани су улазни и излазни тестови за потребе полазника едукација, односно као алати за мјерење како ставова, тако и усвојених знања и вјештина током едукације. Теме које обрађиване на предметној едукацији су сљедеће: „Документовање и процесуирање случајева насиља у породици“; „Интервенција полицијских службеника и контрола њиховог поступања у предметима родно заснованог насиља“; „Запримање пријава и истраге роднозаснованих кривичних дјела путем друштвених мрежа“. ЦИЉНА ГРУПА ПРОЈЕКТА Циљна група пројекта су полцииjски службеници Министарства…

Опширније

Спречавање дискриминације Рома и кршења права ромске дјеце

Иако свакодневна искуства из градова широм Босне и Херцеговине говоре говоре у прилог томе да се дјеца ромске националности често јављају као жртве разних видова асоцијалног понашања, посебно да су често жртве прекршаја у виду просјачења, надлежне институције не располажу позданим статистичким и аналитичким подацима који би указале на то у којој мјери је овај проблем распрострањен у БиХ. Такође, ромска дјеца се појављују као жртве кривичних дјела у области навођења на просјачење, трговине људима ради сексуалне експлоатације и просјачења. То неријетко доводи до стигматизације цјелокупне ромске популације у БиХ од стране осталих грађана, па чак и од стране представника…

Опширније

Насиље у породици и родно заснована кривична дјела путем друштвених мрежа– Едукација полицијских службеника

Током 2016. и 2017. године уз сагласност Министра унутрашњих послова и уз финансијску подршку Мисије OEBS у БиХ која је понуђена Удружењу „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“, реализовани је пројекти „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“ и „Насиље у породици – едукација полицијских службеника руководилаца“. Овим пројектом реализовано је 12 едукација на територији свих ЦЈБ, а едукацију је прошло укупно 144 полицијска службеника. Анализа евалуационих упитника, као и извјештаја након реализованог пројекта, показала је да су наведени пројекти веома добро прихваћени и оцијењен, како од стране полицијских службеника – полазника едукација, тако и едукатора (представици МУП РС…

Опширније

Насиље у породици – Едукација полицијских службеника руководилаца

Током 2016. године уз сагласност Министра унутрашњих послова и уз финансијску подршку Мисије ОСЦЕ у БиХ која је понуђена Удружењу „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“, реализован је пројекат „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“. Овим пројектом реализовано је 6 едукација на територији свих ЦЈБ, а едукацију је прошло укупно 72 полицијска службеника.Анализа евалуационих упитника, као и извјештаја након реализованог пројекта, показала је да је наведени пројекат веома добро прихваћен и оцијењен, како од стране полицијских службеника – полазника едукација, тако и едукатора (представици МУП РС и Тужилаштва), те од стране донатора – Мисије ОСЦЕ у БиХ. Као…

Опширније

Оне не трпе насиље – немој ни ти

Током 2017. године Удружење „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“, аплицирало је на позиву Фондације за оснаживање жена БиХ за учешће у едукативном програму за невладине организације фокусиране на рад са маргинализованим женама у локалној заједници „Односи са јавношћу и иницијативе у заједници – од промоције до кампање“ са приједлогом пројекта једнодневне уличн кампање против насиља у породици под називом „Оне не трпе насиље – немој ни ти“. Министар унутрашњих послова дао је сагласност за потписивање пројекта и реализацију активности предвиђених пројектом. Дана 27.03.2017. године потписан је пројекат између Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ и Фондације…

Опширније

Насиље у породици – Едукација полицијских службеника

Дана 10.03.2016. године представнице Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ на позив организације Мисије ОСЦЕ у БиХ одржале су састанак са представницима мисије ОСЦЕ у БиХ. Том приликом Удружењу „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ упућен је позив на сарадњу у виду реализације пројекта који би обухватио едукацију полицијских службеника МУП-а РС из свих Центара јавне безбједности на тему насиља у породици. Мрежи жена МУП РС понуђена је подршка у реализацији пројекта који би обухватио едукацију одређеног броја полицијских службеника из области насиља у породици.Пројектне активности обухватиле би ангажовање компетентних едукатора, организацију и одржавање едукација за полицијске…

Опширније

Сензибилизација и едукација наставно-педагошког кадра основних школа у области кривичних ђела против брака и породице

Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је током септембра 2015. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске. Kонцепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са организацијом и потребама дијела МУП РС, односно територија ЦЈБ Добој, Источно Сарајево и Требиње. Пројекат је од стране Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена МУП РС одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 6 мјесеци које се односе на: израду брошуре за циљну групу – наставно – педагошки кадар у основним школама…

Опширније

Превенција сексуалног насиља путем интернета над дјевојчицама приградских подручја

Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је средином 2015. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране града Бања Лука са приједлогом пројекта „Превенција сексуалног насиља путем интернета над дјевојчицама приградских подручја“. Концепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са организацијом и потребама дијела МУП РС, односно територије града Бања Лука. Пројекат је од стране града Бања Лука у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена МУП РС одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 4 мјесеца које се односе на: ангажовање аутора за израду брошуре, израду брошуре за ученике, израду улазних и излазних…

Опширније

Пројекат „Опремање канцеларије за рад полиције са рањивим групама (дјеца, жене, жртве насиља, мањинске групе)

Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је средином 2014. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране норвешке амбасаде у БиХ а који се односио на помоћ ове Амбасаде поплављеним подручјима у БиХ 2014. године Концепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са потребама поплављеног ЦЈБ Добој, а односио се на опремање једне канцеларије у ЦЈБ Добој за рад полиције са рањивим групама становништва. Пројекат је од стране норвешке амбасаде у БиХ у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена МУП РС одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 4 мјесеца које се односе…

Опширније

Превенција насиља путем интернета као облик заштите дјевојчица од сексуалне експлоатације

Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је средином 2014. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране Агенције за равноправност полова БиХ. Концепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са организацијом и потребама дијела МУП РС, односно територија градова Бања Лука и Приједор. Пројекат је од стране Агенције за равноправност полова БиХ у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена МУП РС одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 9 мјесеци које се односе на: ангажовање аутора за израду брошуре за ученице основних школа на тему заштите дјевојчица од искоришћавања на интернету, израду брошуре,…

Опширније

Сензибилизација полицијских службеника и оснаживање жртава родно заснованог насиља кроз мултисекторски приступ

Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је почетком 2013. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране Америчке амбасаде у БиХ. Концепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са организацијом и потребама МУП РС, везаним за проблематику насиља у породици на територији Републике Српске. Овај пројекат је од стране Амабасаде у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 18 мјесеци које се односе на: праћење проблематике насиља у породици, прикупљање података о предметима насиља у породици и жртвама, анализа прикупљених података, ангажовање експерата и израда брошуре о…

Опширније

Увођење редовне обуке на тему родне равноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена кроз систем стручног усавршавања припадника МУП РС

Дана 12.04.2012. године одржан је састанак представница Мреже жена МУП РС – RS WPON са представницама Гендер центра Владе РС и међународне организације UN WOMEN. На састанку је договорено да Мрежа жена МУП РС и организација UN WOMEN покрену заједничке активности које ће се односити на обуку припадника МУП РС на тему родне равноправности, односно усвојен је приједлог да организација UN WOMEN финансијски подржи више активности на промоцији родне равноправности у МУП РС, које између осталог укључују сачињавање наставног плана и програма те приручника за одрживу обуку која ће бити намијењена запосленима у МУП РС. На састанку је такође договорено…

Опширније