О нама

Мрежа жена МУП РС-RS WPON

Асоцијација шефова полиција Југоисточне Европе (SEPCA) покренула је 2008. године иницијативу за успостављање Мреже жена полицајаца Југоисточне Европе (WPON), чији ће циљеви бити промовисање и примјена принципа родне равноправности и демократичности у обављању полицијских послова у полицијским службама. Асоцијација шефова полиција Југоисточне Европе (SEPCA) покренула је 2008. године иницијативу за успостављање Мреже жена полицајаца Југоисточне Европе (WPON), чији ће циљеви бити промовисање и примјена принципа родне равноправности и демократичности у обављању полицијских послова у полицијским службама.

 

Мрежа жена полицајаца Југоисточне Европе успостављена је у октобру 2010. године номиновањем по 2 представнице од стране 9 полицијских служби из 8 земаља региона у Скупштину WPON, те избором Извршног одбора WPON. Полицијске службе које чине WPON су Албанија, Босна и Херцеговина (Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине), Буграска, Хрватска, Македонија, Молдавија, Србија и Црна Гора.

Предвиђено је да све полицијске службе, чланице WPON формирају Мреже жена полицајаца на националном нивоу.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске (БиХ) је током 2011. године приступило формирању Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Пуну подршку овим активностима дали су Министар унутрашњих послова и директор Полиције РС. Оснивачка скупштина одржана је 31.05.2011. године и на њој су изабрани органи руковођења (Скупштина Удружења, Управни и Наџорни одбор), а Удружење Мрежа жена МУП РС – RS WPON званично је регистровано као удружење грађана у септембру 2011. године у Основном суду у Бањој Луци и то је прво удружење ове врсте формирано у региону југоисточне Европе. Удружење има свој лого, статут, печат и жиро рачун.

 
 

Скупштину удружења чине представнице свих основних организационих јединица Министарства. Број чланица Скупштине из организационих јединица условљен је величином и бројем запослених у основној организационој јединици. Чланице Скупштине удружења имају обавезу да координирају активностима на нивоу основних органзационих јединица чије су представнице, те да информишу све чланице Удружења о активностима које се проводе.

 

Управни и Наџорни одбор су формирани тако да чланице долазе из различитих организационих јединица које покривају цијелу територију Републике Српске. Управни одбор одлучује о свим питањима везаним за рад и активности Мреже, док наџорни одбор врши контролу пословања Удружења и контролише рад Управног одбора.

Чланство у удружењу је добровољно а чланица Удружења може постати свака жена запослена у Министарству унутрашњих послова Републике Српске која потпише приступницу и плати симболичну мјесечну чланарину.

Зашто нам је потребан WPON?

Циљеви

- Промовисање и примјена принципа родне равноправности и демократичности у обављању полицијских послова у полицијским службама
- Стратешки приступу пријема жена у полицију
- Питање образовања и обуке, те развоја каријере
- Промоција резултата рада, како полицијских службеника, тако и осталих запослених у МУП РС

Мисија

Удружење Мрежа жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске – RS WPON посвећено је афирмацији жена у полицијским структурама и оснаживању жена у борби против роднозаснованог насиља.

Визија

Активно учешће у изградњи родноравноправне полицијске организације у којем жена може реализовати своје потенцијале и успостављање система превентивних мјера у борби против родно заснованог насиља и заштити рањивих група са посебним акцентом на жене и дјецу.

Придружите нам се већ данас!