јун 21, 2021

ОКРУГЛИ СТО “Поступање са малољетницима – жртвама кривичних дјела сексуалног злостављања и искориштавања дјетета“.

Дана 21.06.2021. године, у организацији удружења „Мрежа Жена МУП РС – RS WPON“, уз финансијску подршку „Траг“ фондације из Београда одржан је округли сто на тему “Поступање са малољетницима – жртвама кривичних дјела сексуалног злостављања и искориштавања дјетета“.

На округлом столу учешће су узели полицијски службеници који се у пракси баве овом проблематиком из свих полицијских управа на територији Републике Српске.

Повод за одржавање округлог стола су изазови који прате субјекте заштите дјеце жртава најтежих облика кривичних дјела сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, који су бројни и сваком даном сложенији имајући у виду све чешћу присутност дјеце на интернету са мало или потпуно изван контроле родитеља. Када се томе дода и неријетка појава предатора у окружењу а понекад и у породици, искуства из праксе говоре у прилог томе да дјеца врло лако из знатижеље и лаковјерности постају жртве сексуалног и других облика злостављања која остављају трајне и несагледиве последице. Многи субјекти који учествују у заштити дјеце и малољетника примарно се баве превентивним активностима, међутим оно на шта се свакако не обраћа довољно пажње је шта слиједи када дијете већ постане жртва кривичног дјела. На који начин провести кривични поступак без додатног трауматизовања жртве или да се евентуалне трауме своде на најмању могућу мјеру, а водећи при томе рачуна да се формално испоштују законом предвиђене регулативе и да се у потпуности расветли кривично дјело.

Посебан осврт Округлог стола било је унапређење поступања полицијских службеника током саслушања дјеце и малољетника жртава кривичног дјела.

На округлом столу су анализиране пресуде судова у конкретним случајевима те смјернице у циљу унапређења квалитета истраге водећи рачуна првенствено о психичком здрављу дјетета без додатне трауме. Након конструктивне дискусије сви учесници округлог стола су се усагласили да је непоходно у наредном периоду одржати више тематских састанака са осталим субјектима заштите, првенствено Окружним јавним тужилаштвима, Судовима, Здравственим установама и Центрима за социјални рад у циљу изналажења што бољих рјешења те превазилажења проблема који се сусрећу у пракси.