октобар 30, 2013

Меморандум о разумијевању НВО 2013

Дана 29.10.2013. године, у згради УН, у Сарајеву, представница Мрезе зена МУП РС присуствовала је потписивању Меморандума о разумијевању између Координационог одбора за праћење провођења Акционог плана за имплементацију УНСЦР 1325 у Босни и Херцеговини и сљедећих невладиних организација: Медица Зеница, Жене женама – Сарајево, Форум жена Братунац, ХОРИЗОНТИ Тузла, Жена БиХ- Мостар, Жене с Уне – Бихаћ, Лара, Бијељина, Будућност, Модрича, Мрежа жена полицајаца БиХ, Мрежа жена Министарства унутрашњих послова РС, КУЛТ, Сарајево, Виве жене, Тузла.

Дефинисано је да су стране потписнице Меморандума о разумијевању сагласне су да се њихова сарадња заснива на принципу узајамног договарања, разумијевања и потребе заједничког рада базираног на провођењу Акционог плана за имплементацију УНСЦР 1325 у Босни и Херцеговини за период 2014 – 2017 (у даљем тексту 1325 Акциони план).

Стране потписнице Меморандума о разумијевању су се сагласиле да ће у оквиру договорених  активности на имплементацији  1325 Акционог плана у свему поштивати договорено партнерство.

Партнерство и сарадња огледаће се у пракси договореног ђеловања и обавезној размјени информација које се односе на садржај уговореног партнерства и према потреби информација које су везане за све остале активности на имплементацији 1325 Акционог плана.

Међусобна сарадња нарочито ће се огледати и постојат ће у слиједећим пољима дјеловања

  • Редовне консултације, минимално два пута годишње, ће се одржавати између Координационог одбора и невладиних Организација потписница овог Меморандума поготово приликом израде извјештаја за Вијеће министара БиХ о проведби 1325 Акционог плана
  • Невладине организације ће добити позив од Координациог одбора са релевантним упутствима и материјалима минимум xx дана прије одржавања редовних консултација
  • По потреби, уз редовне консултације додатне консултације се могу обавити и електронским путем
  • Невладине организације ће на редовној основи, годишње, слати информације о проведеним активностима релевантним за проведбу 1325 Акционог плана
  • 1325 Акциони план wеб страница ће бити ажурирана редовно по примитку информација од невладиних организација о проведби активности везаним за 1325 Акциони план
  • Невладине организације потписнице Меморандума се обавезују да ће одржавати редован контакт са осталим релевантним невладиним организацијама у својим регијама како би их периодично информисали о консултацијама са Координационим одбором и како би додатни прикупљали релевантне информације о њиховим активностима које доприносе провођењу 1325 Акционог плана.