септембар 30, 2012

Конференција „Удруживање у сврху промјена – удружења жена и безбједносни сектор“, Брисел

У временском периоду од 23.-27.09.2012. године представница Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WPON“ учествовала је на конференцији „Удруживање у сврху промјена – удружења жена и безбједносни сектор“ која је одржана у Бриселу, Краљевина Белгија. Конференцији је присуствовало око 30 полицијских службеница из неколико земаља широм свијета. На конференцији су дискутована питања удруживања жена запослених у полицијским структурама, улоге женских асоцијација те интегрисање питања родне равноправности у безбједносном сектору.

Представница Мреже жена МУП РС је током панел дискусије која се односила на промоцију удружења жена унутар полиције, организацију, комуникацију, руковођење и финансирање удружења жена унутар полицијских служби, одржала презентацију на тему формирања Мреже жена МУП РС – РС WPON. Током презентације изложила је приказ организацине шеме МУП РС те органе управљања Мреже жена МУП РС – РС WPON, начин комуникације унутар Мреже, активности те активности планиране за наредни период.

Више информација на http://www.seesac.org/News-Gender-in-Security-Sector/WPON-Experience-Shared-as-an-Example-of-a-Good-Practice-in-Association-Building/