мај 10, 2012

Златибор 2012.

Дана 08. – 09. маја 2012, ИНДП/СЕЕСАЦ, ДЦАФ, Министарство унутрашњих послова Републике Србије и СЕПЦА (Асоцијација шефова полиција југоиточне Европе) организовали су обуку на тему заговарања за чланице Савјета WPON-а. Обука је организована на Златибору, Република Србија. Основни циљ овог семинара је био јачање капацитета чланица Савјета да заговарају родну равноправност у оквиру својих полицијских служби.

Наведеној обуци присуствовале су двије представнице Мреже жена МУП РС – РС WPON.

Више информација на http://www.seesac.org/News_1/WPON-Strengthen-Capacity-to-Advocate-More-Effectively-for-Gender-Equality-within-the-Police-Services/