септембар 28, 2018

ЕДУКАЦИЈА БРЧКО

Током августа и септембра 2018.године у Брчком, представница Мрезе зена МУП РС-РС WПОН, Жељка Милеуснић учествовала је у својству предавача на обукама полицијских службеника/ца Полиције Брчко Дистрикта БиХ у области примјене Закона о заштити насиља у породици. Именована представница, поред тумачења Закона, презентовала је примјену у пракси са акцентом на хитне мјере заштите жртава насиља у породици.