април 28, 2012

Бечићи, април 2012.

У временском периоду од 24.-26.04.2012. године представница „Мреже жена МУП РС – РС WПОН“ учествовала је на Генералној скупштини СЕПЦА (асоцијација шефова полиција Југоисточне Европе) у својству пређедавајуће WПОН-а (Мрежа жена полицајаца Југоисточне Европе).

Представница МУП-а РС и Мреже жена МУП РС на Генералној скупштини је директорима полиција ЈИ Европе, као и представницима других међународних организација (РЦЦ, ИЦИТАП, ЕУЦОМ, ФБИ и др.) одржала презентацију о досадашњим активностима Мреже жена полицајаца ЈИ Европе, са посебним акцентом на докуменат смјернице за родно осјетљиву полицијску праксу.

Више информација на http://www.seesac.org/News-Gender-in-Security-Sector/WPON-Presents-its-Work-to-the-South-East-Europe-Police-Chiefs-Association/